Bio: een uitdaging

biokoffie uit Congo te koop in koffiebonen in Gent

Biologische koffieproductie gaat verder dan het niet gebruiken van synthetische meststoffen, chemische pesticides en herbiciden. Het gaat ook om biologisch verantwoord onderhouden van de bodem, zorgen voor meer gesloten kringlopen et cetera.

‘Bio’ is een wettelijk beschermd certificaat. De boer én de verwerker (in dit geval RAF COFFEE) moeten voldoen aan uitgebreide internationale
standaarden. Elke schakel in de keten wordt doorgelicht.  Pas als iedere speler gecertificeerd is, mag een product als ‘bio’ worden verkocht. De consument heeft dus zekerheid over wat hij koopt.

Wat maakt bioproductie zo moeilijk?

Bioproductie is niet eenvoudig. De koffieplant trekt veel voedingstoffen uit de bodem en is gevoelig aan heel wat ziektes.
De biologische koffieboer moet de bodem en zijn planten dus sterk en gezond houden met verschillende soorten organische bemesting, doorgedreven compostering, correcte snoeitechnieken en gepaste schaduwplanten. En eigenlijk begint alles bij het kiezen van de juiste variëteit.

Boeren die hierin succesvol zijn, bekijken hun hele productie en schakelen over op veel meer diversiteit op hun land. Zij telen niet langer alleen maar koffie.

Biokoffie bij RAF COFFEE

Honduras produceert heel wat biokoffie. Veel boeren staan er ver in duurzame biologische landbouw, bijna spitstechnologie is het. Zo ook Bernard Ornilla, de producent van onze Honduras Bourbon.

Ook onze Kivukoffie is biologisch gecertificeerd. In die koffieregio blijft de teeltsituatie moeilijk omdat er een gebrek is aan organisch materiaal om te composteren en omdat er zo goed als geen vee gehouden kan worden door de boeren omwille van plunderingen. Omdat in de regio geen chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen gebruikt worden omwille van gebrek aan investeringsmiddelen (‘organic by default’) is de stap naar biologische certificering makkelijker. Het voordeel in dit geval van certificering is dat de markt voor ‘bio’ een meerprijs geeft die geïnvesteerd kan worden in betere productie. Men behaalt in de Kivustreek een geweldige kwaliteit, maar het neemt niet weg dat productiemethodes in de toekomst aangepakt moeten worden!

Bernard getuigt over bio/fair trade koffie telen (Eng.)