Van groene koffie tot kopje espresso: hoe checken we de kwaliteit?

proefbranding testen koffie
groene koffie

RAF COFFEE, dat is specialty koffie, bio en fair, vers gebrand om de kwaliteit te garanderen. Maar niet alleen vers branden bepaalt de kwaliteit. Ook de verpakking en andere zaken spelen een rol, en vooral de groene, ongebrande koffie, de grondstof, is cruciaal voor een kwalitatief eindproduct.

Vraag is: hoe controleer je de kwaliteit van groene koffie?
En hoe volg je de kwaliteit op tijdens het brandproces?

Raf in een koffielabo in Oeganda.

Rechtstreekse aankoop van groene koffie

We kopen onze groene koffie zoveel mogelijk rechtstreeks van de producenten, de koffieboeren en hun coöperaties.
We geven aan welke kwaliteit we zoeken en spreken een hoeveelheid, prijs en verschepingsdatum af. Wanneer de oogst klaar is voor verscheping, stuurt de koffieboer een pre-shipment staal op. Dat komt gewoon met de post naar Gent. We controleren dan de kwaliteit in ons eigen koffielaboratorium.

Voldoet de koffie, dan wordt het hele lot vanuit het origineland naar de haven van Antwerpen verscheept. Enkele weken of maanden later arriveert de koffie in ons labo. We nemen dan opnieuw een staal om de koffie nog een keer te evalueren.

proefbranding testen koffie
Proefbranding testen

Cupping door Q-graders

Pre-shipment- en containerstalen worden in ons labo CoffeeLab Independent ‘gecupt’ door Q-graders*. Cupping is een standaardprocedure voor de kwaliteitsevaluatie van groene koffie-stalen. De groene bonen worden op dezelfde manier gebrand met een staalbrander. Dan zetten we 5 tassen per staal, met gefilterd water met een vaste samenstelling en  steeds op dezelfde temperatuur. De Q-graders proeven en scoren de koffie op verschillende smaakparameters. De koffie wordt ook gescreend op eventuele defecten: fouten in productie, drogen … die voor smaakafwijkingen zorgen.

Al tijdens de cupping en controle, zoeken we uit voor welke producten van RAF COFFEE de koffie geschikt is. We bepalen ook welk type branding ideaal zou zijn om het potentieel van de koffie optimaal tot zijn recht te laten komen. Aan de hand van het SCA Flavour Wheel noteren we smaakeigenschappen zoals nutty-fruity-citrus. Die vind je dan ook terug op de website en de verpakking.

branderij koffie gent
Branding van de koffie

En dan … koffie branden!

Twee maal per week branden we de koffies in onze micro-branderij in Sint-Amandsberg. We garanderen een optimale smaak door de gebrande koffie zo snel mogelijk te verzenden.

Voor elk eindproduct is een specifiek brandprofiel uitgedokterd. De koffiebrander monitort constant de temperatuur van de bonen in functie van de tijd. Ook de rotatiesnelheid van de trommel en de luchtstroom door de trommel liggen vast per koffiesoort.

Na het branden wordt de brandkleur (licht, medium, donker) gecontroleerd met een kleurenmeter. Zo zijn zeker dat een batch van eenzelfde product steeds op dezelfde manier gebrand wordt. Zo krijg je een constante smaak.

Uiteraard proeven we zelf ook dagelijks meerdere producten van RAF COFFEE op verschillende zetwijzen: espresso, filter, French press. Dit zorgt voor een constante kwaliteitscheck, voortdurend aanpassen en verbeteren én een wakker team!

koffietasting proeven van koffie
Testen en proeven van preshipment staal.

* Q-graders zijn koffieprofessionals die door het Coffee Quality Institute gecertificeerd zijn. Hiervoor leggen zij elke drie jaar een nogal lastig proefexamen af. Sinds kort hebben we twee Q-graders in ons labo: Raf sinds 2013 en Adeline sinds 2022. Daar zijn we best trots op.