Corona in koffieland

impact corona koffiewereld koffie online

Wat zal corona teweegbrengen in de koffiewereld? Het is nog te vroeg om de volledige impact goed in te schatten, maar verwacht wordt dat de impact van de coronacrisis immens zal zijn op de landen en de koffieproducenten, die vaak al in benarde toestanden leven en werken.

Vertraging van de export uit Honduras

In veel koffieproducerende landen is er ook een lockdown. Als het oogstseizoen al achter de rug ligt, wordt er normaal volop geëxporteerd. De boeren konden hun koffie oogsten, maar de export loopt veel vertraging op. Dit is onder meer het geval in Honduras. We wachten dan ook met enige spanning op de eerste aanlevering van Bernard (Gaia Plantation, gebruikt in Honduras en Latino).

Een ramp voor arme loonwerkers

Net voor het lot groene koffie verscheept moest worden, ging Honduras in lockdown en vreemd genoeg zag men de koffiesector als niet-essentieel. In Honduras is koffie met voorsprong de belangrijkste economische activiteit.
Voor de vele arme mensen die hun dagloon nodig hebben om te kunnen overleven is dit een ramp. Geen tijdelijke werkloosheid daar, gelukkig wel gratis voedselbedelingen van de overheid om hongersnood zo veel mogelijk te voorkomen.

Peru: oogst opgeschort door quarantaine

In Peru is de oogst begonnen. De boeren geraken echter niet van de dorpen waar ze wonen naar de velden om te oogsten. Ook de nodige landarbeiders geraken niet ter plaatse, net zoals bij ons de seizoensarbeiders, om te helpen bij de oogst.

De quarantaine wordt erg streng afgedwongen in Peru en is nu verlengd tot 9 mei. Sol y Cafe (de coöperatie die onze koffie exporteert) zoekt een oplossing in overleg met de lokale overheden om een complete ramp voor de producenten te voorkomen. Geen oogst betekent immers geen inkomen voor een heel jaar. Peru is overigens wel één van de weinige landen in de regio waar de overheid voor de armsten een eenmalige uitkering regelde van ongeveer 100 euro.  Met snel stijgende voedselprijzen is dat niet veel, maar toch iets.

De erg strenge lockdown werpt wel enigszins zijn vruchten af, er zijn officieel naar schatting nog geen duizend doden ten gevolge van corona. De economische impact op de arme bevolking, die veelal in een soort informele sector werkt, zal echter enorm zijn.

De koffie uit Peru voor de Latino en Peru Fernandez (die we net introduceerden), is nog van de voorbije oogst. Deze koffie komt uit de noordelijke, hoger gelegen gebieden rond Jaén. Daar moet de oogst van dit jaar nog starten (na de lockdown) en dus als we enkel – nogal kleingeestig – aan onze koffie denken, dan kan de impact daarop nog meevallen.

Kivu: ‘tout est calme’

In Congo is voornamelijk Kinshasa getroffen. In de Kivustreek, naast Lake Kivu ten zuiden van Goma, waar wij onze koffies kopen zou alles ‘calme’ zijn. Maar dat is natuurlijk relatief, want onze contacten daar antwoorden eigenlijk al altijd ‘tout est calme Raf, pas de problèmes’ wanneer ik vraag hoe het gaat.

De problemen blijven zich verder opstapelen in de regio. Zo zijn er opnieuw gevallen van ebola opgedoken en werden er in het Virunga park (meer in het noorden) net een tiental rangers vermoord door één of andere militie …  Maar de cooperaties zijn daar heel wat meer gewoon en werken rustig verder. De oogst was dit jaar vroeger dan gewoonlijk, dus grotendeels voorbij. Ook hier kan de impact voor RAF COFFEE meevallen (alweer nogal kleingeestig) hoewel de koffie nog allemaal moet geëxporteerd worden.

Wat met de vraag naar koffie?

In het algemeen maken onze producenten zich voornamelijk veel zorgen over de impact van de corona hier op de vraag aan kwalitatieve koffies. Zij investeerden veel in hoge kwaliteits koffie, maken hoge productiekosten hiervoor en zijn bang dat de vraag zou wegvallen. Een belangrijk deel van deze ‘specialty coffees’ vindt zijn weg immers voornamelijk naar de koffiebars in Europa en de V.S. die nog steeds gesloten blijven.