Privacyverklaring RAF COFFEE

Versie: 5 mei 2018

Wij zijn er ons van bewust dat je vertrouwen stelt in ons en wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

Op deze pagina lees je welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt en waarvoor we die gegevens gebruiken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van RAF COFFEE. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te (laten) wijzigen,
 • te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan door op een link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoekt te mailen naar raf@rafcoffee.be of via het contactformulier.

Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
 • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
 • Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

Zo verwerken we jouw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:

 • RAF COFFEE – Raf Van den Bruel
 • Wazenaarstraat 40 – 9050 Ledeberg
 • 0476 54 68 04
 • raf@rafcoffee.be

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven).

 • RAF COFFEE – Raf Van den Bruel
 • Wazenaarstraat 40 – 9050 Ledeberg
 • 0476 54 68 04
 • raf@rafcoffee.be
 • Vitamine D – David Van Bambost – websitebouwer
 • Wolterslaan 61 – 9040 Gent
 • davidvb@mac.com

Voor het versturen van e-nieuwsbrieven: Mailchimp met basis in de U.S.A. Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van Mailchimp. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen. Enkel Raf Van den Bruel en David Van Bambost hebben binnen Mailchimp toegang tot jouw gegevens.

Voor het verwerken van bestellingen worden je gegevens opgeslagen op onze website die werkt met WordPress en Woocommerce, maar jouw gegevens worden niet doorgegeven aan deze leveranciers en worden enkel door Raf Van den Bruel ingekeken en verwerkt. De toegang tot deze informatie is beveiligd met een login en paswoord.

De betaling wordt geregeld via de beveiligde diensten van Mollie en de diverse bank- en betaalinstellingen. Lees hier hun privacyverklaring. Ook hier is de toegang tot de gegevens die voor RAF COFFEE worden bewaard afgesloten met een login en paswoord en zijn enkel toegankelijk voor Raf Van den Bruel.

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google, aan andere derden of gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

 • voornaam en naam
 • naam van je bedrijf of organisatie
 • e-mailadres
 • leveringsadres
 • facturatie-adres
 • telefoonnummer
 • btw-nummer

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt. Jouw persoonsgegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel zouden beschikken.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
 • Inschrijving op nieuwsbrief ‘Koffienieuws’: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met informatie over de koffiewereld, tips over het kopen en zetten van koffie, productaanbiedingen of evenementen waarmee wij te maken hebben. (toestemming betrokkene). Je kan je steeds uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
 • Aankoopformulier: om je aankoop te kunnen verwerken, de gewenste producten te leveren, de betaling te verwerken en je andere producten te kunnen tonen die je misschien interesseren (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang).

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden met uitzondering van de webapplicaties die nodig zijn om deze site te doen werken en onze diensten te verlenen of onze informatie te verstrekken. Wij maken daarbij enkel gebruik van diensten waarmee we een verwerkingsovereenkomst  hebben, die we absoluut nodig hebben en die kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden bovendien enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en waarvoor jij de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Minderjarigen

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord. Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Iedereen die namens RAF COFFEE jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie. Alle medewerkers van RAF COFFEE zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Facebook, Twitter en andere sociale media

In onze nieuwsbrief staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen. Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan davidvb@mac.com en we zoeken een oplossing.Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

RAF COFFEE
Wazenaarstraat 40 – 9050 Gent
+32 476 54 68 04
raf@rafcoffee.be